بارداری هفته به هفته

بهمن ۱۳۹۵

هفته شانزدهم بارداری

توسط | ۴ بهمن ۱۳۹۵|

بارداری جنین با طولی به اندازه ۱۱ سانتی متر و وزنی حدود ۱۱۰ گرم کودک شما به اندازه یک گلابی بزرگ شده است . با این حال در سه هفته آینده او به سرعت رشد خواهد کرد؛ وزن او دو برابر شده و چند سانتی متر به طول او اضافه خواهد شد. […]

هفته پانزدهم بارداری

توسط | ۳۰ دی ۱۳۹۵|

طول بدن کودک شما هفته پانزدهم بارداری از فرق سر تا پا حدود ۱۰ سانتی متر، و وزن او در حدود ۸۰ گرم است. کودک شما اکنون عملیات دم و بازدم را با مایع آمنیوتیک (به جای هوا) انجام می دهد که به رشد کیسه های هوا در ریه های او کمک می کند. اندازه پاهای او بزرگتر از دستهای او شده است، و می تواند همه مفصلها و اعضایش را حرکت دهد.اگر شما یک نور شدید را به طرف شکم خود بتابانید، کودک شما روی خود را از نور برمی گرداند. در اطراف کودک شما چیز زیادی وجود ندارد که او بتواند مزه آن را امتحان کند، اما اندام چشایی او در حال ظاهر شدن است. […]

هفته چهاردهم بارداری

توسط | ۲۹ دی ۱۳۹۵|

اندازه کودک شما هفته چهاردهم بارداری از سر تا پا در حدود ۸.۹ سانتی متر و تقریبا به اندازه یک لیمو است و حدود ۶۰ گرم وزن دارد. […]

دی ۱۳۹۵

هفته سیزدهم بارداری

توسط | ۸ دی ۱۳۹۵|

بارداری : اکنون کودک شما از فرق سر تا انتهای بدن، حدود ۷.۵ سانتی متر یعنی به اندازه یک میگوی بزرگ! طول دارد و حدود ۳۰ گرم است. اندازه اندامها نسبت به یکدیگر، بدن کودک شما در داخل رحم، کاملا شکل گرفته است. […]

هفته دوازدهم بارداری

توسط | ۷ دی ۱۳۹۵|

بارداری : اندازه کودک شما به حدود ۵ سانتی متر یعنی تقریبا اندازه یک لیموترش رسیده است و حدود ۱۵ گرم وزن دارد. صورت او به صورت یک انسان کامل شباهت بیشتری دارد […]

هفته یازدهم بارداری

توسط | ۱۷ آذر ۱۳۹۵|

هفته یازدهم بارداری : جنین به اندازه یک انجیر است و بدن او کاملا شکل گرفته است؛ حدود ۳.۸ سانتی متر طول و حدود هشت گرم وزن دارد. پوست او هنوز شفاف است و به همین خاطر می توان اکثر رگهای خونی او را به وضوح دید. […]

هفته دهم بارداری

توسط | ۱۲ آذر ۱۳۹۵|

هفته دهم بارداری : کودک شما دیگر یک رویان کوچک نیست! هرچند او بزرگتر از یک خرما نیست، یعنی طول بدن او از فرق سر تا انتهای بدن تنها در حدود ۲.۵ سانتی متر یا کمی بیشتر است و کمتر از ۸ گرم وزن دارد، اما بحرانی ترین مرحله رشد خود را پشت سر گذاشته است. […]

آذر ۱۳۹۵

هفته نهم بارداری

توسط | ۴ آذر ۱۳۹۵|

در بارداری اندازه کودک شما در حدود ۲.۵ سانتی متر (حدود اندازه یک دانه انگور) است و وزن او در حدود چند گرم است، اما از آنجا که ساختار فیزیکی بدن او شکل گرفته است، آمادگی آن را دارد که به سرعت وزن اضافه کند. او هر روز به یک انسان کامل شبیه تر می شود. دنبالچه جنین او کاملا از بین رفته است و اجزاء بدن او آرام آرام شروع به کار خواهند کرد. […]

هفته هشتم بارداری

توسط | ۲۵ آبان ۱۳۹۵|

جنین شما در هفته هشتم بارداری تقریبا به اندازه 1.6 سانتی متر است. اگر اندازه رحم را بخواهیم برای شما شبیه‌سازی کنیم باید بگوییم که او در این هفته به اندازه یک گرفرود است. وزن جنین 2 تا 4 گرم است و طول آن 33 الی 41 میلیمتر است.انگشتان دست و پا و همچنین شانه ها و پاها [...]

مهر ۱۳۹۵

هفته هفتم بارداری

توسط | ۷ مهر ۱۳۹۵|

جنین شما در هفته هفتم بارداری تقریبا به اندازه ۱۳ تا ۱۸ میلی‌متر است. اگر بخواهیم اندازه آن را برای شما شبیه‌سازی کنیم باید بگوییم که او در این هفته به اندازه یک تمشک است. انگشتان دست و پای جنین تقریبا مشخص شده‌اند. در این هفته بیشترین تغییرات در قسمت سر و صورت او بوجود می‌آیند. در واقع، در این هفته در مغز کودک شما در هر دقیقه ۱۰۰ سلول جدید مغزی ساخته می‌شود. […]

بارگزاری پست های بیشتر