روش هایی برای پرورش کودکان موفق

توسط | ۲۵ آذر ۱۳۹۵|بهداشت کودکان, پزشکی اجتماعی, روانشناسی|

کودکان موفق : والدین خوب همواره می خواهند که کودکانشان مشکل نداشته باشند، عملکرد خوبی در مدرسه داشته باشند و در بزرگسالی نیز کارهای فوق العاده ای انجام دهند.درحالیکه دستورالعمل هایی برای پرورش کودکان موفق وجود ندارد اما تحقیقات روانشناسی انگشت شمار به عوامل اشاره کرده است که موفقیت آنها را درآینده پیش بینی می [...]