آذر ۱۳۹۵

راهکار های کلیدی کنترل خشم

توسط | ۵ آذر ۱۳۹۵|روانشناسی|

 گاهی در زندگی عصبانی شویم، کاملا طبیعی و عادی است؛ چرا که در برخی مواقع حتی موارد کوچک هم می توانند ما را تحریک کنند. متاسفانه خشم و عصبانیت احساساتی هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد اما با به کارگیری چند روش کارآمد می توان تلاشی سودمند در جهت کنترل این احساسات کرد.  سلامتی مهمترین بخش زندگی هر فرداست و فردی که مدام عصبانی می شود، باید در انتظار بیماری هایی نظیر افزایش فشار و قند خون باشد. […]

تیر ۱۳۹۵

خشم و عصبانیت را چطور کنترل کنیم؟

توسط | ۱۶ تیر ۱۳۹۵|روانشناسی|

خشم و عصبانیت واکنش طبیعی موجود زنده نسبت به شرایطی است که فرد دچار ناکامی می شود. این احساس به صورت هیجانی و احساسی ابراز می شود. کسی نمی‎گوید ما نباید خشمگین شویم بلکه نحوه مدیریت کردن آن و نحوه بروز دادن آن مورد بحث است.  […]

بارگزاری پست های بیشتر