چرا رابطه زناشویی سرد می‌شود؟

توسط | ۲۷ مرداد ۱۳۹۴|روانشناسی|

اگر چه این جمله یکی از رایج‌ترین شکایت‌های زوج‌هاست، ما باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد رفتارهای طرف مقابل، رفتار خودمان را بسنجیم. قضاوت در مورد رفتار طرف مقابل پیش از آن‌که او حتی در مورد آن موضوع اطلاع داشته باشد، صدمه زیادی به رابطه زناشویی می‌زند. فرضیاتی که ما در مورد یکدیگر پیش خود می‌پنداریم، قاتل خاموش رابطه زناشویی ما هستند. وقتی یک رابطه روی تصورات متمرکز می‌شوند نه واقعیات، ارتباط زن و شوهر با یکدیگر قطع می‌شود. شما فقط تصوراتی در مورد یکدیگر دارید و همین عامل باعث کمتر صحبت کردن زوج ها با یکدیگر و به نوعی متارکه روحی می‌شود. در این گونه مواقع معمولا زوج ها تعبیر نادرستی از رفتارهای یکدیگر دارند. علاوه بر این، رفتارهای آینده همسرشان را هم پیش‌بینی می‌کنند. بهترین راه حل این است که فرضیات خود در مورد رفتارهای همسرتان را روی کاغذ بنویسید. همین موضوع در واقع باعث درمان مشکل شما می‌شود برای مثال: همسر من ترجیح می‌دهد زمان بیشتری را سر کار بماند تا این که به خانه بیاید و با من وقت خود را بگذراند. بعد از نوشتن هر جمله سعی کنید بفهمید این تصورات از کجا آمده‌اند؟ آیا این جمله‌ای است که همسرتان دقیقا به شما گفته؟ تفاوت زیادی بین آن‌چه شما فکر می‌کنید و آن‌چه در واقعیت اتفاق می‌افتد، وجود دارد. […]