بدون اینکه سخت تلاش کنید کارهایتان را انجام دهید

توسط | ۸ شهریور ۱۳۹۴|روانشناسی|

بدون اینکه سخت تلاش کنید کارهایتان را انجام دهید هنری فورد می‌گوید: «چه فکر کنید که می‌‌‌توانید یا نمی‌توانید، احتمالا حق با شماست.» اگر به کارها‌یی که باید انجام دهید نگاه کنید و با خود بگویید «من هرگز از عهده انجام همه این کارها بر نمی‌آیم» قطعاً، قادر به انجام آن هم نخواهید بود. اما اگر بگویید «انجام این کارها مدتی زمان نیاز دارد، بهتر است زودتر شروع کنم…» تمام آن‌ کارها را انجام خواهید داد. […]