کسانی که ایمپلنت‌های دندانی برایشان مناسب نیست!

توسط | ۲۶ بهمن ۱۳۹۴|دندانپزشکی|

استفاده از ایمپلنت‌های دندانی محدودیت سنی ندارد اما بهتر است سیستم اسکلتی رشد کافی داشته باشد و درمان پس از اتمام سن بلوغ جسمی آغاز شود. مرحله بسیار مهم در قرار دادن ایمپلنت تشخیص و ارائه طرح درمان مناسب به وسیله‌ی دندانپزشک است. […]