پزشک
سکته مغزی چیست؟ سکته مغزی چیست؟ شهر ۱۵ ۱۳۹۴
سندرم داون سندرم داون شهر ۱۱ ۱۳۹۴
عمل بینی گوشتی عمل بینی گوشتی شهر ۰۱ ۱۳۹۴
درمان بیماری صرع درمان بیماری صرع مرد ۲۸ ۱۳۹۴
کاشت ابرو کاشت ابرو مرد ۲۶ ۱۳۹۴