اختلال وسواس فکری عملی!

توسط | ۷ آبان ۱۳۹۵|روانشناسی|

اختلال وسواس فکری یا عملی ، یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی زیاد درمورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا جاییکه به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد. در اختلال وسواس فکری عملی افکار وسواس‌گونه و اضطراب‌آور با وسواس‌های عملی می باشد. این وسواس‌های عملی کارهایی وسواس‌گونه هستند که شخص برای تلاش در راه کاهش وسواس‌های فکری خود انجام می‌دهد. این کردارها تکراری و کلیشه‌ای و تا اندازه‌ای غیرارادی هستند.طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی ۵-DSM، اختلال وسواسی -جبری و اختلالات مرتبط شامل اختلال وسواسی- جبری OCD، اختلال بدریخت انگاری بدن، اختلال ذخیره‌سازی، اختلال کندن مو، اختلال خراشیدن پوست … می باشد. […]