کدام ضرر بیشتری دارد، نوشابه معمولی یا رژیمی؟

توسط | ۲۹ تیر ۱۳۹۵|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

اکثر کارشناسان تغذیه در مورد ضررهای نو‌شابه هشدار داده‌اند، اما هنوز بعضی از افراد نمی‎توانند این نوشیدنی را از برنامه غذایی خود حذف کنند. بعضی‌ها هم به جای نوشابه معمولی از نوع رژیمی آن استفاده می‎کنند تا قند کمتری وارد بدنشان بشود و چاق نشوند. اما این موضوع که کدام‌یک از این دو ضرر کمتری دارد، قابل‌بحث است. […]