مرگ و میر ناشی از تصادفات در کودکان

توسط | ۱۷ شهریور ۱۳۹۴|پزشکی اجتماعی|

مرگ و میر ناشی از تصادفات در کودکان یک متخصص پزشکی اجتماعی درباره مرگ و میر ناشی از تصادفات در کودکان شرح داده است که با افزایش سن آن ها تصادفات نیز بیشتر می‌شود. یک متخصص پزشکی اجتماعی، عوامل بیماری‌های واگیردار، غیر واگیردار و حوادث را از مهمترین علل مرگ و میر کودکان و نوجوانان صفر تا ۲۰ سال دانست و تصریح کرد که هر چه سن کودکان بالاتر و به نوجوانی نزدیک‌تر می‌شوند، مرگ و میر کودکان ناشی از تصادف افزایش می‌یابد به طوری که حوادث مهمترین مشکل عمومی بهداشت کودکان است. […]