جراحی معده برای درمان چاقی!

توسط | ۱۲ مرداد ۱۳۹۴|افزایش و کاهش وزن|

جراحی معده برای درمان چاقی! در قرن حاضر تغییر در شیوه زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و کاهش فعالیت فیزیکی روزمره باعث شده چاقی به عنوان مهم‌ترین مشکل کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مطرح شود. با وجود تلاش‌های فراوان هنوز مکانیسم سیری ناشناخته مانده، بنابراین داروی بی‌خطری برای درمان چاقی پیدا نشده و هنوز جراحی معده از موثرترین روش‌های درمان چاقی محسوب می‌شود. […]