هویج تقویت کننده قوای جسمی!

توسط | ۱۹ آذر ۱۳۹۵|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

قوای جسمی : زردک یا هویج ایرانی باعث تقویت توان و قوای جمسی می‌شود که امروزه علت قابل توجهی از ناتوانی‌های جمسی را به خود اختصاص داده و داروهای شیمیایی زیاد و متنوعی در این حوزه به بازار عرضه شده که معمولاً دارای عوارض است. […]