شکستن قولنج گردن باعث سکته مغزی می شود!

توسط | ۲۳ آبان ۱۳۹۵|بیماری‌ها و راه‌های درمان|

افرادی قولنج گردن بعد از مدتی کار کردن به حالت نشسته، عادت دارند گردن خود را به طور ناگهانی به اطراف حرکت دهند و مانند حالتی که قولنج انگشتان را می‌شکنند، قولنج گردن را هم می شکنند . این حرکت معمولا با ایجاد صدا همراه است و فرد با هر بار حرکت شکستن گردن احساس خوبی [...]