غذاهایی که باعث چاق شدن شکم میشود

توسط | ۴ بهمن ۱۳۹۵|افزایش و کاهش وزن, بیماری‌ها و راه‌های درمان, تغذیه سالم و رژیم درمانی|

برخی از غذا ها هستند که به صورت چربی یک راست در شکم شما می نشینند و سبب ایجاد چاق شدن شکم و اضافه وزنی تقریبا فوری دقیقا در همان جایی می شود که شما نمی خواهید.این نوع افزایش وزن که به «بافت چربی عمیق» است و باعث چاق شدن شکم شما می شود، همان است که هنگامی در استخر لباس شنا می پوشید، موجب خجالت شما می شود. […]