راه های جلوگیری از نفخ شکم

توسط | ۲۲ آبان ۱۳۹۵|داخلی و گوارش|

نفخ شکم ادویه جات می توانند به افزایش آتش گوارش کمک کنند و زمانی که مرتب با غذا خورده شوند باعث کاهش نفخ و گاز معده نیز می شوند. مثلا ، دانه های زیره، دانه های زنیان، زنجبیل خرد شده تازه و انقوزه ادویه جات گوارشی به حساب می آیند.دستگاه گوارش به عنوان کلید سلامت انسان در نظر گرفته می شود و داشتن نفخ شکم و گاز معده به صورت مرتب نشانه ی که این سیستم به مراقبت نیاز دارد. […]