جلوگیری از عفونت های خونی در دندانپزشکی

توسط | ۱۰ اسفند ۱۳۹۴|دندانپزشکی|

تماس مستقیم با خون یا مایعات بدنی بیمار، تماس با اشیاء آلوده مانند وسایل، تجهیزات و سطوح آلوده، تماس مخاط چشم، بینی یا دهان با ترشحات آلوده حاوی میکروارگانیسم‌ها، استنشاق میکرو ارگانیسم‌های عفونی دارای منشاء هوایی که می توانند برای مدت‌های طولانی در هوا معلق باقی بمانند، از مهمترین راه‌های انتقال میکرو ارگانیسم‌ها در مراکز دندانپزشکی است.  […]