خواص شگفت انگیز خوردن انار برای درمان بیماری ها

توسط | ۲۹ آبان ۱۳۹۵|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

خوردن انار به غیر از ارزش غذایی زیاد ، جنبه های دارویی و اثرات درمانی  قابل توجه ای دارد.خوردن ا نار در از دیدگاه قرآن و ائمه بسیار توصیه شده است. ا نار برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها از جمله تصلب شرائین ، سرطان و همچنین کمک به طول عمر و کند کردن واکنشهای پیر شدن سلولها تأثیرات زیادی دارد. […]