برای کودکان شیر پاستوریزه بهتره یا شیر محلی؟

توسط | ۱۵ آبان ۱۳۹۵|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

شیر یکی از فرآورده های دامی است که بر اساس توافق سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت، سلامت آن از دامپروری تا تحویل به کارخانه ها بر عهده سازمان دامپزشکی و پس از آن به عهده وزارت بهداشت است… […]