علائم پوکی استخوان چیست؟

توسط | ۳ آبان ۱۳۹۵|بیماری‌ها و راه‌های درمان|

اهمیت پوکی استخوان این است که اغلب تا زمان شکستگی استخوانی علامتی ندارد. ستون فقرات، استخوان ران، لگن، ‌مچ دست و انتهای ساعد به ترتیب شایع‌ترین محل‌های هستند که در اثر پوکی استخوان دچار شکستگی می شوند. بسیاری از شکستگی های ستون فقرات فقط با درد شدید پشت همراه هستند و علامت دیگری ندارند. انحراف ستون مهره‌ها در اثر جوش خوردن خودبخودی آن‌ها می تواند از علایم این بیماری باشد. […]