۶ دلیل برای اختلالات خلقی و افسردگی

توسط | ۲۷ شهریور ۱۳۹۵|روانشناسی|

تحقیقات بسیاری نشان داده، افراد به این دلیل دچار اختلالات خلقی و افسردگی می‌شوند که هدف ارزشمندی در زندگی نداشته اند. تقاطع دو احساسِ لذت بردن از زندگی و داشتن هدف، شادکامی را فراهم می‌کند. در این مطلب به شش مانع اساسی در رسیدن به شادکامی می‌پردازیم.  […]