سکته‌ قلبی
فشار خون علت فشار خون بالا آبا ۲۴ ۱۳۹۴
سکته قلبی خاموش! آبا ۲۰ ۱۳۹۴
بیماری قلبی عروقی مهر ۰۴ ۱۳۹۴
تصلب شرایین چیست؟ تصلب شرایین چیست؟ مرد ۳۱ ۱۳۹۴