سر گیجه های نگران کننده!

توسط | ۲۰ آبان ۱۳۹۵|بیماری‌ها و راه‌های درمان|

سر گیجه یکی از ناراحتی‌های نسبتا رایج در بین مردم است که گاه در شرایطی خاصی مانند خستگی شدید بروز می کند. با تاری دید و بیحالی همراه است، غالبا به خاطر افت فشار خون ایجاد می‌شود و معمولا پس از چند دقیقه نیز برطرف می شود. […]