سرطان نخاع را چطور تشخیص دهیم؟

توسط | ۱۷ آذر ۱۳۹۵|بیماری‌ها و راه‌های درمان, خون و سرطان|

سرطان نخاع : طرح درمان موثر برای سرطان نخاع با تشخیص دقیق آغاز می شود. در مراکز درمانی از فناوری های پیشرفته تصویربرداری و ابزارهایی برای ارزیابی دقیق تومورها در طناب نخاعی و در ستون نخاعی استفاده می گردد.وقتیکه تشخیص دقیقی از سرطان نخاع داده شود و موقعیت، نوع و درجه تومور تعیین شود، با بیمار کار می کنند تا طرح درمانی او را تنظیم کنند، طرحی که بهترین حالت برای پاسخ گویی به نیازهای آن بیمار باشد. بعلت پیچیدگی تومورهای نخاعی، درمان باید براساس ویژگی های هر بیمار تهیه گردد. […]