سه کلید برای داشتن زندگی زناشویی موفق

توسط | ۲۹ بهمن ۱۳۹۴|روانشناسی|

Esther Perel یکی از مشهورترین مشاوران خانواده است که با  صدها زوج در سراسر دنیا جلسات درمانی داشته است. او بعد از سال‎ها تجربه و برگزاری جلسات مشاوره با زوج‎های مختلف دریافته است که چند عامل کلیدی در زندگی زناشویی زوج‎های موفق و شاد مشترک است.  […]