زمان ایده‌آل برای ورزش، صبح است یا بعد از ظهر؟

توسط | ۹ مرداد ۱۳۹۵|افزایش و کاهش وزن, پزشکی ورزشی و کار, سلامتی و بهداشت|

هر زمانی که فرصت دارید ورزش کنید. مهم ترین مسئله این است که ورزش جزء برنامه زندگی‌تان باشد. اما باید بدانید که بدن در ساعات مختلف تاثیر متفاوتی از و‌رزش می گیرد، به عنوان مثال اگر شب هنگام و دیروقت ور‌زش کنید ممکن است در خواب تان اختلالی ایجاد کند. اگرچه خیلی از افراد تصور می کنند صبح بهترین زمان برای ور‌زش است، اما نتایج مطالعات نشان می دهد که بعد از ظهر زمان بهتری برای و‌رزش است. […]