مزایا و معایب رژیم میوه خواری

توسط | ۲۱ تیر ۱۳۹۵|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

رژیم میوه خواری به این معنی نیست که شما فقط میوه می خورید. اصول این ر‌ژیم می‌گوید میوه خام نباید بیشتر از ۷۵ درصد از غذای مصرفی‌تان را شامل شود. ر‌ژیم میوه خواری یکی از محدودکننده ترین ها محسوب می شود. چون احتمال سوءتغذیه در این ر‌ژیم بالاست، چندان توصیه نمی شود. […]