به فکر قد فرزندتان باشید!

توسط | ۶ آبان ۱۳۹۵|بهداشت کودکان|

برای قد فرزندتان باید در سال اول زندگی کودک خود به صورت ماهانه به پزشک مراجعه داشته باشید و پس از آن طی فواصل ۳ تا ۴ ماه یک بار تا ۳ سالگی و بعد از ۳ سالگی هر ۶ ماه یک بار به پزشک متخصص کودک خود مراجعه کنید. دو الگوی طبیعی متداول برای [...]