افرادی که در خواب راه می‎روند، درد را احساس نمی‌کنند!

توسط | ۱۶ دی ۱۳۹۴|روانشناسی|

اطلاعات پزشکی حاصل از یک مطالعه جدید نشان می‎دهد افرادی که در خواب راه می‎روند (sleepwalkers) یا به اصطلاح خوابگردی می‌کنند، حتی اگر صدمه ببینند تا زمانی که در خواب هستند درد را احساس نمی‎کنند. […]