دندان قروچه کودکان

توسط | ۸ اسفند ۱۳۹۴|بهداشت دهان و دندان, بهداشت کودکان, دندانپزشکی|

چون دندان قروچه اغلب در خواب رخ می‌دهد، بیشتر افراد متوجه آن نمی‌شوند، اما سردرد مداوم یا آرواره (فک) زخمی نشان دهنده‌ی دندان‌قروچه است. اگر چه دندان‌قروچه می تواند در اثر استرس یا اضطراب باشد، ولی ممکن استبه علت کج بودن دندان، نبودن دندان و دندان اضافی به وجود آید. […]