چرا بعضی دندان شیری نمی افتند!

توسط | ۲۳ آبان ۱۳۹۵|بهداشت دهان و دندان|

تعداد دندان شیری در کل بیست عدد است که از سن ۶ تا ۸ ماهگی شروع به رویش کرده و تا سن حداکثر ۳ سالگی رویش آن‌ها کامل می شود. افتادن دندان‌های شیری از سن ۶ تا ۷ سالگی شروع می شود. تا سن ۱۲ سالگی باید کلیه دندان‌های شیری افتاده و دندان‌های دائمی جایگزین آن‌ها گردند. […]