مداوا بیماران با سیاه دانه

توسط | ۲۷ آبان ۱۳۹۵|طب سنتی و گیاهان دارویی|

سیاه دانه طبیعت گرمی دارد. به دلیل داشتن ماده ای موسوم به تیموکیتون، دارای اثرات ضد تشنجی است. می تواند موجب تاخیر در زمان شروع تشنج و کاهش مدت آن شود. […]