آذر ۱۳۹۵

سرطان نخاع را چطور تشخیص دهیم؟

توسط | ۱۷ آذر ۱۳۹۵|بیماری‌ها و راه‌های درمان, خون و سرطان|

سرطان نخاع : طرح درمان موثر برای سرطان نخاع با تشخیص دقیق آغاز می شود. در مراکز درمانی از فناوری های پیشرفته تصویربرداری و ابزارهایی برای ارزیابی دقیق تومورها در طناب نخاعی و در ستون نخاعی استفاده می گردد.وقتیکه تشخیص دقیقی از سرطان نخاع داده شود و موقعیت، نوع و درجه تومور تعیین شود، با بیمار کار می کنند تا طرح درمانی او را تنظیم کنند، طرحی که بهترین حالت برای پاسخ گویی به نیازهای آن بیمار باشد. بعلت پیچیدگی تومورهای نخاعی، درمان باید براساس ویژگی های هر بیمار تهیه گردد. […]

آذر ۱۳۹۵

نشانه های سرطان نخاع

توسط | ۲ آذر ۱۳۹۵|خون و سرطان|

سرطان نخاع به چندین عامل بستگی دارد که شامل نوع تومور و سایز و موقعیت آن، گستردگی تومور، سابقه بیمار و عوامل دیگر می شود. بعضی از نشانه های متداول سرطان نخاع عبارتند از درد، بیحسی، ضعف و مشکل در ادرار کردنمی باشد .سرطان نخاع خیلی به آهستگی ایجاد می شود . گاهی بسرعت پیش می آیند، حتی در عرض چند ساعت و یا چند روز. تومورهای نخاعی که از سایر نقاط بدن به نخاع سرایت کرده اند، اغلب پیشرفت سریعی دارند. […]

بارگزاری پست های بیشتر