خرداد ۱۳۹۵

برای اینکه خوشبخت باشید، این کارها را نکنید!

توسط | ۲۱ خرداد ۱۳۹۵|روانشناسی|

شاد بودن و خوشبختی از درون خود آدم‌ها نشات می‌گیرد. اگر از درون افسرده و غمگین باشید، یا اگر از درون ناتوان باشید، هر اتفاقی هم که در دنیای بیرون بیفتد باعث خوشحالی شما نخواهد شد. از سوی دیگر اگر هیجان‌ها و رفتارتان را در مسیر درست هدایت نکنید، احتمالاً جهان شما هم وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد. اگر می‎خواهید شاد و خوشبخت زندگی کنید از انجام این کارها اجتناب کنید. […]

مرداد ۱۳۹۴

دعوا نمک زندگی است

توسط | ۱۳ مرداد ۱۳۹۴|روانشناسی|

دعوا نمک زندگی است […]

بارگزاری پست های بیشتر