شیر سویا چیست؟

توسط | ۲۲ بهمن ۱۳۹۴|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

شیر سویا از خیساندن دانه‌های سویا در آب و آسیاب کردن این مخلوط تهیه می‌شود. سپس این مخلوط صاف شده و مایعی که باقی می‌ماند، شیر سویا نامیده می‌شود. بسیاری از انواع شیر سویا با کلسیم، مواد مغذی و ویتامین‌ها غنی می‌شوند تا آن را به اندازه شیر گاو یا گوسفند، مغذی سازند. […]