علت خواب آور بودن دوغ چیست؟

توسط | ۱۵ آذر ۱۳۹۵|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

دوغ به گردش بهتر خون در بدن انسان کمک می کند و یک نوشیدنی سالم و سنتی نزد ما ایرانیان است. مصرف آنبیشتر در فصول گرم سال پیشنهاد می شود. دو غ یکی از فرآورده های شیر است و دارای فواید و خاصیت های زیادی است.  […]