علت دندان قروچه شبانه کودکان چیست؟

توسط | ۸ آبان ۱۳۹۵|دندانپزشکی|

دکتر جواد فیض علت دندان قروچه کودکان را از به هم ساییدن دندان‌ها روی هم در شب و هنگام خواب در کودکان تا پنج سال بسیار شایع بیان کرد ، وی افزود: دندان قروچه گاه بسیار خفیف و گاهی به قدری شدید است که پدر و مادر و اطرافیان را از خواب بیدار می‌کند. […]