راهکارهایی برای غلبه بر تنبلی!

توسط | ۲۸ فروردین ۱۳۹۵|روانشناسی|

برای بسیاری از ما اتفاق افتاده که هدف‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت زیادی برای خود تعیین می‌کنیم و بعد از مدتی به دلایل مختلف که یکی از آنها تنبلی است، از رسیدن به آنها باز می‌مانیم. این عادت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، اما در هر حال اگر بخواهید کارایی خود را افزایش دهید باید با این عادت مبارزه کنید. […]