خطرات زردی نوزاد ها!

توسط | ۱۹ آبان ۱۳۹۵|نوزادان|

زردی نوزاد اگر به موقع تشخیص داده نشود میزان زردی در خون افزایش می‌یابد و به مغز نوزاد آسیب‌های جدی وارد می کند.زردی معمولاً در۶۰ درصد نوزادانی که به موقع متولد می‌شوند و در۸۰ درصد نوزادان نارس طی هفته اول دیده می‌شود.منشاء اصلی بیلی روبین، هموگلوبین خون است.نوزادان به دلیل تجمع رنگدانه‌ای به نام بیلی روبین در پوست نوزاد است منشاء اصلی بیلی روبین، هموگلوبین خون است. […]