آبان ۱۳۹۵

خروپف کودکان نگران کننده است !

توسط | ۱۷ آبان ۱۳۹۵|بهداشت کودکان|

خروپف شبیه تمام صداهای دیگر توسط ارتعاشاتی ایجاد می‌شود که ذراتی را در هوا جهت امواج صوتی ایجاد می‌کنند. هنگامیکه ما صحبت می‌کنیم، تارهای صوتی ما جهت تشکیل صدا ارتعاش پیدا می‌کنند. […]

تیر ۱۳۹۴

چند راه حل برای درمان خروپف

توسط | ۲۳ تیر ۱۳۹۴|سلامتی و بهداشت|

چند راه حل برای درمان خروپف  اگر در خواب خروپف می‌کنید یا از صدای خروپف دیگر اعضای خانواده نمی‌توانید بخوابید این مطلب را بخوانید.  […]

بارگزاری پست های بیشتر