برای تقویت معده خرمالوی نارس بخورید!

توسط | ۵ آبان ۱۳۹۵|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

خرمالوی نارس , خرمالویی که رسیده نباشد، حالت جمع شدگی در دهان ایجاد می‌کندکه نشانه قابض بودن آن است و برای تقویت معده و تقویت عمل هضم بسیار مفید است. […]