حریم شخصی بعد از ازدواج!

توسط | ۱۶ اسفند ۱۳۹۴|روانشناسی|

همه افراد پیش از ازدواج در حریم فردی و شخصی خود به سر می‌برند و بسیاری از مسائل آنها فقط به خودشان مربوط می‌شود. در این دوران خودشان برای همه کارها تصمیم می‌گیرند. اما وقتی ازدواج می‌کنیم باید بپذیریم که فرد دیگری هم در انتخاب‎های ما سهیم است. اما نکته مهم، چگونگی رعایت حد و حدود حریم شخصی و محدودیت هاست. […]