علل ایجاد گل مژه در چشم

توسط | ۱ آبان ۱۳۹۵|چشم و چشم‌پزشکی|

چشم ، مهمترین ارگانی است که به طور بالقوه در معرض خطر ویروس ها و باکتری هایی می باشد که می توانند به غشاء چشم آسیب زده و باعث خارش و قرمزی شوند.گل مژه یک عفونت رایج چشمی است که  روی پلک و یا بخش پایین تر از چشم یک غده چربی ظاهر شده و قرمز و متورم به نظر می رسد و گاه باعث افتادگی پلک می شود.گل مژه شبیه یک جوش چرکی است که ممکن است از داخل یا خارج پلک رشد کند. […]