سریع ترین راه درمان سوزش فلفل قرمز

توسط | ۱۲ آذر ۱۳۹۵|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

ماده اصلی که باعث تندی فلفل قرمز می شود، “کاپسایسین” نام دارد که درون اسپری فلفل نیز به کار می رود. کاپسایسین به غذا طعم و مزه می دهد اما در عین حال می تواند باعث احساس سوزش شدیدی شود که برای چندین دقیقه یا حتی ساعت ها ادامه داشته باشد. […]