کودکان و طلاق والدین

توسط | ۲ شهریور ۱۳۹۴|روانشناسی|

بیشتر مردم اعتقاد دارند طلاق پیامدهای بدی برای بچه‌ها دارد. در حالی که ادامه زندگی در شرایط پرتنش تاثیرات به مراتب بدتری دارد. از سوی دیگر طلاق بدون رعایت اصول روانشناسی و بهداشت روانی هم تاثیر منفی روی والدین و بچه‌ها دارد.  […]