عوارض تنبیه بدنی چیست؟

توسط | ۲۷ مرداد ۱۳۹۴|بهداشت کودکان, روانشناسی|

تنبیه بدنی یعنی به روشی مثل: زدن، هل دادن، سرد یا گرم کردن بیش از حد بدن کودک، سوزاندن یا فلفل ریختن روی زبانش و … که با کمک حس بدی که درد ایجاد می‌کند کودک را مجبور کنیم کار نادرست را مجدداً تکرار نکند. گذشته از غیر انسانی بودن تنبیه بدنی و قوانین مجازاتی آن به ۳ دلیل آن را روش تربیتی درستی نمی‌دانیم: […]