با یوگا افسردگی را درمان کنید!

توسط | ۱۷ خرداد ۱۳۹۵|روانشناسی|

تمرینات یوگا که شامل حرکات جسمی و تنفسی است روی قسمت‌های مختلف بدن تأثیرات زیادی می‌گذارد. یوگا روی مغز نیز تاثیرات مثبتی دارد، طی تحقیقات انجام شده یک ساعت یوگا سطح انتقال دهنده‌های عصبی مانند سروتونین و دوپامین که هورمون هایی شادی آور و نشاط بخش هستند را افزایش می‌دهد. این هورمون‌ها به صورت مصنوعی و شیمیایی برای درمان افسردگی تجویز می‌شوند. […]