سلامت روانی فرزندان‌ مهمتر از پیشرفت تحصیلی است

توسط | ۱۱ خرداد ۱۳۹۵|روانشناسی|

در زمینه تحصیلی نباید والدین توقع و انتظار نامعقول از کودکان داشته باشند، چرا که هر کودکی از لحاظ ذهنی با همسالان خود تفاوت دارد و با فشار بیش از حد نتیجه معکوسی از کودکان دریافت می شود و به سلامت روانی آنها نیز آسیب وارد می‎شود. […]