درمان تبخال با گیاهان دارویی

توسط | ۲۵ مهر ۱۳۹۵|طب سنتی و گیاهان دارویی|

عواملی همچون استرس، سرماخوردگی، فشارهای روحی و روانی آنی و قرار گرفتن در برابر نور مستقیم آفتاب موجب بروز تبخال در صورت می‌شود. عواملی همچون استرس، سرماخوردگی، فشارهای روحی و روانی آنی و قرار گرفتن در برابر نور مستقیم آفتاب موجب بروز تب‌خال در صورت می‌شود. […]