چگونه فرد دچار برق گرفتگی را نجات دهیم؟

توسط | ۱۹ شهریور ۱۳۹۴|پزشکی اجتماعی|

نجات فرد دچار برق گرفتگی هدف اصلی از بیان کمک های اولیه در بین مردم و اهمیت آن، به دلیل این است که در صورت مواجهه با شرایط خطرناک که بیماران دچار سکته ها، حمله های قلبی و غیره و یا اتفاقات غیر منتظره می شوند، بدانند که چه اقداماتی باید انجام دهند. به عنوان نمونه شخصی که دچار برق گرفتگی می شود، در این دسته از حوادث باید شخص برق گرفته را از جریان برق جدا ساخته تا جریان برق از او خارج شود. در مراحل بعدی لازم است اقداماتی برای احیاء قلب و ریه فرد مصدوم انجام شود. چون فرد مصدوم دچار آسیب های فراوانی در طی برق گرفتگی شده است، اگر مراقبش نباشید، و اصول اولیه را در مورد او رعایت نکنید، آسیب های اضافی نیز به او وارد می شود. […]