بختک چیست؟

توسط | ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵|بیماری‌ها و راه‌های درمان|

 هنگام شب هراسان و غرق در عرق از خواب می پرید، از ترس فریاد می‎کشید، اما صدایی از دهانتان خارج نمی شود، گویی بدنتان را غل و زنجیر کرده‌اند. مشکلی که اصطلاح علمی‌اش«فلج خواب» است و ایرانی‌ها آن را «بختک» می‌نامند. تقریبا به تعداد فرهنگ‌هایی که در جهان وجود دارد، اسامی مختلفی برای این مشکل ایجاد شده و طی قرن‌ها، انواع اجنه، اهریمن‌ها و نفرین‌ها را مقصر این مشکل دانسته‌اند. […]